Doelstelling

De Stichting Willemijn’s Wens heeft zich als doel gesteld geld in te zamelen voor het gezin Van Dijk om de reis naar en het verblijf in Amerika gedurende een half jaar financieel mogelijk te maken.

 

De vader van Willemijn runt een melkveehouderij, tijdens het verblijf van het gezin in Amerika is hiervoor vervangende bedrijfsverzorging nodig. Daarnaast kunnen ook andere kosten die uit de behandeling van de ziekte van Willemijn voortvloeien, vergoed worden.


Om dit alles te kunnen realiseren is een bedrag van ± € 75.000,- nodig. Voor het bijeenbrengen van dit geld is de stichting volledig afhankelijk van steun, giften en donaties van particulieren en bedrijven.

 

Mocht de reis onverhoopt niet door kunnen gaan of blijft er na de behandeling van Willemijn geld over dan komt dit geld ten goede aan een aan kinderkanker gerelateerd doel of stichting.