Behandeling Amerika

Als Willemijn alle behandelingen in Nederland goed doorstaat, vindt de vervolgbehandeling vermoedelijk medio maart 2013 plaats in Philadelphia in het CHOP (Children Hospital of Philadelphia) in Amerika. Dit is een bijzonder groot ziekenhuis waar veel expertise aanwezig is op het gebied van neuroblastoom en kinderkanker.
 
 
Het gaat om de zogenaamde immuno-therapie, een studiebehandeling die op dit moment nog niet in Europa gegeven kan worden. Daarbij krijgt Willemijn medicijnen die ervoor zorgen dat de tumor niet meer kan groeien en zich kan verspreiden. Andere medicijnen zoeken de tumorcellen op en vernietigen deze. De immuniteit van het lichaam wordt verhoogd in het beenmerg en in het bloed. Witte bloedcellen worden beter aangezet om de tumorcellen te vernietigen. Tot slot wordt met bepaalde medicijnen geprobeerd om resterende neuroblastoomcellen te veranderen in normale cellen zodat deze zich minder snel delen.
 
De totale combinatie van de bovenstaande medicijnen is een effectieve wijze om neuroblastoom bij kinderen te bestrijden. De antilichamentherapie in Amerika heeft gezorgd voor revolutionele resultaten bij neuroblastoom. Deze therapie verhoogt de kansen met ruim 20%. De overlevingskans met een behandeling in Nederland in combinatie met de immunotherapie in Amerika is 40%. De voorwaarde is dat het kind een zogeheten hoog-risico-neuroblastoom heeft. En dit is bij Willemijn het geval.

 

De immunotherapie is zwaar voor zowel het kind als het gezin. De totale behandeling bestaat uit zes kuren waarin combinaties van verschillende medicijnen worden gegeven. Deze medicijnen kunnen leiden tot veel bijwerkingen die ertoe kunnen leiden dat de behandeling afgebroken moet worden.

 

De artsen in Nederland bepalen of een kind deel kan nemen aan de behandeling. Jaarlijks ondergaan 5 tot 10 kinderen uit Nederland deze behandeling. Inmiddels hebben 225 kinderen deelgenomen aan deze therapie. Meestal zijn er 6 tot 8 Nederlandse gezinnen in Amerika voor de immuuntherapie van hun zoon of dochter.


Zoals het er nu uitziet komt de immunotherapie op termijn naar Nederland. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het is echter nu al duidelijk dat deze ontwikkeling voor Willemijn te laat zal komen en daarom nog in Amerika behandeld zal moeten worden.